Nakatingin Ako Sa Pader May Nakita Akong Ipis At Butiki Siguro Isa’t Kalahating Metro Ang Kayo. Diba Kahit MagKaiba Ang Mundong Ginagalawan Maari Parin MagTagpo Sa Parehong Oras MagKaganun Man Hindi Talaga Sila Para Sa Isa’t Isa.